JAETTU ASIANTUNTIJUUS PERHE- JA VERKOSTOTYÖSSÄ

Perhe asiantuntijana Perinteinen vanhemmuuden tukemisen näkökulma on laajentunut koko perheen toimijuuden tarkasteluun, jossa tarkastellaan perheen omaa asiantuntemusta, mukautumiskykyä ja perheen…

TYÖHYVINVOINNISTA TEHOKKUUTTA HOITOTYÖHÖN

”Terveydenhuollon ammattilaisen pitää voida omassa työssään hyvin, jotta hoidon laatu olisi turvattu” Jokainen varmasti samaistuu tilanteeseen, jossa hymyilevä työtoveri tulee…

Turusta Tampereelle; toiset intensiivipäivät

Turun intensiivipäivien jälkeen seuraavana vuorossa oli Tampere. Tampereen päivien aiheena oli asiakkuus ja asiakaskeskeinen vuorovaikutus, jota lähestyttiin eri näkökulmista ja…

Turun intensiivipäivien 2017 kokemuksia

Iso joukko tulevia mielenterveys- ja päihdetyön asiantuntijoita kokoontui Turkuun lokakuussa   Ylemmän AMK-tutkinnon Mielenterveys- ja päihdetyön syksyllä 2017 aloittanut ryhmä…